कटिंग नियम

  • एलक्यू-टूल कटिंग नियम

    एलक्यू-टूल कटिंग नियम

    डाय-कटिंग नियमाच्या कार्यक्षमतेसाठी स्टीलचा पोत एकसमान असणे आवश्यक आहे, ब्लेड आणि ब्लेडचे कठोरता संयोजन योग्य आहे, तपशील अचूक आहे आणि ब्लेड शमलेले आहे, इ. उच्च-गुणवत्तेच्या डाय-ब्लेडची कडकपणा कटिंग चाकू सामान्यत: ब्लेडच्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या जास्त असतो, जो केवळ मोल्डिंगलाच सुविधा देत नाही तर दीर्घकाळ डाई-कटिंग लाइफ देखील प्रदान करतो.